Κατηγορίες

ΕΡΓΑΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 

 

Η Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.Ε. (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ)

 

ΖΗΤΑ

 

ΕΡΓΑΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ (ΘΕΣΗ ΤΖΑΒΕΡΔΕΛΑ)

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: απόφοιτος γυμνασίου, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες).

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ 800 €.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν  βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: gengra@patakis.gr ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων των Εκδόσεων Πατάκη: Παναγή Τσαλδάρη (πρώην Πειραιώς) 38, 104 37 Αθήνα ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στον αριθμό: 210.55.90.950 (υπεύθυνη Γεωργία Κάνδυλα).

 

 Page generated: 08/02/2023 00:12:13