Κατηγορίες

Εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι να γνωρίζουν τον χειρισμό XML

 

 

Η εταιρεία Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.Ε. (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ)

ζητά 

Εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι να γνωρίζουν τον χειρισμό XML προκειμένου να ασχοληθούν με την ψηφιοποίηση λεξικογραφικών κειμένων

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση θα πρέπει:

1. Να έχουν απαραιτήτως γνώσεις και προηγούμενη εμπειρία σε θέματα χειρισμού XML.

2. Να διακρίνονται από εργατικότητα και υπευθυνότητα.

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η κατοχή πτυχίων στην επιστήμη της φιλολογίας ή/και της γλωσσολογίας ή προηγούμενη εμπειρία στην επιμέλεια κειμένων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gengra@patakis.gr αναφέροντας τον κωδικό αγγελίας ΕΞΣΥΝXML/11.2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Page generated: 25/03/2023 06:21:43