Κατηγορίες

Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής «Βρες τη μαγεία σου και σκόρπισέ τη στον κόσμο» με αφορμή το βιβλίο ΙΞ - Το Ιπτάμενο Ξενοδοχείο του Δημήτρη Μελικέρτη

 

 

 

Οι Εκδόσεις Πατάκη διοργανώνουν Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής 
για σχολικές τάξεις Ε΄, Στ΄ Δημοτικού & Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου

 

Ένα από τα μαγευτικά στοιχεία του νέου βιβλίου του Δημήτρη Μελικέρτη «ΙΞ - Το Ιπτάμενο Ξενοδοχείο» είναι το ίδιο το ξενοδοχείο και οι μαγικές του αίθουσες.

Ο διαγωνισμός σάς προ(σ)καλεί να ξεδιπλώσετε τη φαντασία σας και να σχεδιάσετε μια δικής σας έμπνευσης αίθουσα του ΙΞ. Αξιοποιήστε τους ήρωες του βιβλίου και αφηγηθείτε μια περιπέτεια (έως 500 λέξεις) μέσα σε αυτή την αίθουσα.

Στείλτε τις συμμετοχές σας στο ekdiloseis@patakis.gr μέχρι τις 11/12/21.

 

Έπαθλα του διαγωνισμού:

H δημιουργική ενασχόληση με τη λογοτεχνία!

Ο συγγραφέας και Dr. Δημιουργικής Γραφής Δημήτρης Μελικέρτης θα προσφέρει ένα αποκλειστικό εργαστήρι δημιουργικής γραφής τεσσάρων συναντήσεων σε μία τάξη δημοτικού και μία γυμνασίου που θα διακριθούν.

 

Πληροφορίες: 210.36.50.024, ekdiloseis@patakis.gr

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε σχολικές τάξεις Ε΄, Στ΄ Δημοτικού & Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου:

Σημαντικές πληροφορίες:

- Στον διαγωνισμό ως τάξη ορίζουμε ένα σχολικό τμήμα.

- Τα κείμενα που θα κατατεθούν στον διαγωνισμό δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 500 λέξεις.

- Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν είναι απαραίτητη η αγορά προϊόντος.

- Οι συμμετοχές στον διαγωνισμό μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές αλλά σε κάθε περίπτωση εκπροσωπούν τη σχολική τάξη των συμμετεχόντων.

- Κάθε σχολική τάξη μπορεί να καταθέσει τόσες συμμετοχές όσος και ο αριθμός των μαθητών της.

- Οι συμμετοχές θα μπορούν να κατατεθούν στον διαγωνισμό μόνο από τον/την υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό και θα πρέπει να σταλούν με email μέχρι και το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekdiloseis@patakis.gr με θέμα «Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής ΙΞ».

- Κάθε μήνυμα θα λάβει επιβεβαιωτική απάντηση ορθής λήψης.

- Σημαντική πληροφορία: Το μέγεθος των αρχείων που θα συμπεριλαμβάνονται σε ένα μήνυμα δε θα πρέπει να ξεπερνάει τα 8ΜΒ, ειδάλλως θα πρέπει να σταλούν με wetransfer.

 

ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ

Ο συγγραφέας Δημήτρης Μελικέρτης θα επιλέξει 1 κείμενο από την ομάδα τάξεων του δημοτικού και ένα από την ομάδα τάξεων γυμνασίου τα οποία θα διακριθούν και οι νικήτριες τάξεις θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 στην ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των Εκδόσεων Πατάκη.

 

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Ο συγγραφέας και Dr. Δημιουργικής Γραφής Δημήτρης Μελικέρτης θα προσφέρει ένα αποκλειστικό εργαστήρι δημιουργικής γραφής τεσσάρων συναντήσεων σε μία τάξη  δημοτικού και μία γυμνασίου που θα διακριθούν.

 

 Απαραίτητες πληροφορίες και όροι σχετικά με τη συμμετοχή:

 - Κάθε συμμετοχή θα πρέπει να συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία της τάξης και του σχολείου.

- Κάθε συμμετοχή θα πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου εκπαιδευτικού (ονοματεπώνυμο, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

- Στις συμμετοχές δεν θα πρέπει να αναφέρονται τα ονόματα των μαθητών/τριών.

- Την ευθύνη για την επίβλεψη των ανηλίκων κατά το στάδιο της συγγραφής των Έργων φέρουν αποκλειστικά οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί.

- Οι Εκδόσεις Πατάκη διατηρούν το δικαίωμα της ελεύθερης ανάκλησης, ματαίωσης ή αναβολής της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και το δικαίωμα να μην ανακηρύξουν νικητή και ως εκ τούτου να μη δώσουν όλα τα βραβεία.

- Συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων καθώς και της Δήλωσης περί απορρήτου προσωπικών δεδομένων που ακολουθεί.

 

  

 

Δήλωση περί απορρήτου προσωπικών δεδομένων

H Σ. Πατάκης Α.Ε.Ε.Δ.Ε. (Εκδόσεις Πατάκη) αναγνωρίζει το ιδιωτικό απόρρητο των προσωπικών δεδομένων ως βασικό δικαίωμα κάθε ανθρώπου που προστατεύεται από την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία. Για τον λόγο αυτό λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διαφύλαξη του ιδιωτικού απορρήτου, την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και τη χρήση αυτών σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Στο πλαίσιο των παραπάνω σας ενημερώνουμε για τα εξής: Ποια δεδομένα και από ποιες πηγές χρησιμοποιούμε; Χρησιμοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας έχετε αποστείλει με τη συμμετοχή σας στον διαγωνισμό. Τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αφορούν προσωπικά στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και άλλα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, e-mail), και τηρούνται ηλεκτρονικά ή και έγχαρτα. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας (σκοπός της επεξεργασίας) και σε ποια νομική βάση; Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ακολουθώντας τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR) της ΕΕ καθώς και της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής εθνικής νομοθεσίας: Α. προκειμένου να διεκπεραιώνουμε τις διαδικασίες που αφορούν τον Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής «Βρες τη μαγεία σου και σκόρπισέ τη στον κόσμο», Β. προκειμένου να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας έναντι του Κράτους (π.χ. τήρηση των σχετικών δελτίων αποστολής σε περιπτώσεις που αποστέλλουμε σε συμμετέχοντες στον διαγωνισμό βραβεία, δώρα, βιβλία κτλ.) Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα αυτά; Εντός της εταιρείας Σ. Πατάκης Α.Ε.Ε.Δ.Ε. (Εκδόσεις Πατάκη) οι καθ’ ύλην αρμόδιοι κάθε φορά, δηλαδή ο υπεύθυνος του διαγωνισμού, τα μέλη της κριτικής επιτροπής, ο υπεύθυνος τήρησης του αρχείου διευθύνσεων που διατηρεί η εταιρεία καθώς και οι υπεύθυνοι επικοινωνίας. Για πόσο χρόνο αποθηκεύονται τα δεδομένα αυτά; Τα δεδομένα αποθηκεύονται με ασφάλεια και ως απόρρητα για όσο χρόνο απαιτούν οι διαδικασίες του διαγωνισμού και για δέκα (10) έτη μετά τη λήξη του διαγωνισμού. Ποια είναι τα δικαιώματά σας ως προς την επεξεργασία των δεδομένων; Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων: α) το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθετε ποια δεδομένα επεξεργάζεται η εταιρεία Σ. Πατάκης Α.Ε.Ε.Δ.Ε. [Εκδόσεις Πατάκη], για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους), β) το δικαίωμα διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας), γ) το δικαίωμα διαγραφής σας από τα αρχεία της εταιρείας Σ. Πατάκης Α.Ε.Ε.Δ.Ε. (Εκδόσεις Πατάκη), εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη (δικαίωμα στη λήθη), δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (για ορισμένο χρονικό διάστημα σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κτλ.), ε) το δικαίωμα φορητότητας? να παραλάβετε δηλαδή εσείς ως υποκείμενα δεδομένων τα δεδομένα σας από την εταιρεία Σ. Πατάκης Α.Ε.Ε.Δ.Ε. (Εκδόσεις Πατάκη) σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, στ) το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας [σημειωτέον ότι η ανάκληση αυτή έχει μελλοντική ισχύ και δεν αφορά επεξεργασίες δεδομένων που έλαβαν χώρα πριν την κοινοποίηση της ανάκλησης αυτής από εσάς προς την εταιρεία Σ. Πατάκης Α.Ε.Ε.Δ.Ε. (Εκδόσεις Πατάκη)? αυτός ο όρος όμως δεν αποτελεί περιορισμό των εξουσιών της εταιρείας Σ. Πατάκης Α.Ε.Ε.Δ.Ε. (Εκδόσεις Πατάκη) όσον αφορά υποχρεώσεις που απορρέουν από νόμους] και ζ) το δικαίωμα προσφυγής σας στην αρμόδια υπηρεσία εποπτείας της προστασίας δεδομένων (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – http: www.dpa.gr). Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται με αποστολή σχετικής ταχυδρομικής επιστολής από εσάς στην εταιρεία Σ. Πατάκης Α.Ε.Ε.Δ.Ε. (Εκδόσεις Πατάκη) στη διεύθυνση: Παναγή Τσαλδάρη ( πρώην Πειραιώς ) 38, 104 37, Αθήνα ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ekdiloseis@patakis.gr. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία Σ. Πατάκης Α.Ε.Ε.Δ.Ε. (Εκδόσεις Πατάκη) λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσει για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Η ασφάλεια των δεδομένων σας συνιστά δέσμευση για την εταιρεία Σ. Πατάκης Α.Ε.Ε.Δ.Ε. (Εκδόσεις Πατάκη), η οποία εφαρμόζει προς τούτο όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (η ανταπόκριση αυτών των μέτρων προς τον νόμο ελέγχεται διαρκώς)

 Page generated: 21/03/2023 02:28:55