Κατηγορίες

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.Ε.

Σύμφωνα με την Έκδοση " Η Ελληνική Βιομηχανία, 2005 - 2006" , η Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.Ε., στο σύνολο των μεγάλου και μεσαίου μεγέθους βιομηχανικών επιχειρήσεων, κατατάσσεται στην 442η θέση βάσει πωλήσεων, στην 755η θέση των παγίων, στην 437η βάσει του ενεργητικού, στην 271η βάσει των ίδιων κεφαλαίων, στην 383η βάσει ΕΒΙΤDΑ και στην 244η θέση βάσει των καθαρών κερδών μετά τους φόρους.


Page generated: 10/06/2023 08:22:31